Γάντια από αντιμικροβιακό χαλκό

Mίας χρήσης από αντιμικροβιακό χαλκό