Αντιμικροβιακά σακουλάκια ρολό

Αντιμικροβιακά σακουλάκια αποθήκευσης τροφίμων μίας χρήσης, σε ρολό.